Pořadatel a partneři

Oficiální pořadatel


Oficiální pořadatel 9. ročníku pěvecké soutěže Oběžná dráha pro rok 2024. Záštitu nad celorepublikovou akcí přejímá náměstek hejtmana Jihočeského kraje pan Pavel Hroch.

Partneři